Arbodienstverlening


Preventie van verzuim is prioriteit nummer 1 binnen uw bedrijf en dus ook voor HRM Compleet. Wij ondersteunen u graag door een gedegen risico inventarisatie op te stellen. Met deze risico inventarisatie bent u in staat om effectief en efficiënt om te gaan met preventieve maatregelen.


Verzuimbegeleiding


Ligt u wel eens wakker van een ziekteverzuim in uw bedrijf? Niet ondenkbaar, want verzuim lijkt ongrijpbaar en komt nooit gelegen. U zoekt naar oplossingen om verzuim te verminderen en de daaraan gerelateerde kosten te verlagen. HRM Compleet heeft alle oplossingen samengebracht in één modulair pakket van diensten: HRM-compleet Integraal Verzuim Beheer.

(PAGO)Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek


HRM-Arbo heeft deze zaken gecombineerd in het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, kortweg PAGO. Het meten omvat het opsporen van gezondheidsklachten van uw medewerkers in relatie tot hun werk in een zo vroeg mogelijk stadium. Voorkomen doet u vervolgens door maatregelen te nemen om risico’s in het werk te voorkomen of te beperken. U bent ongetwijfeld bekend met de wijsheden ‘meten is weten’ en ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Verzuimportaal


HRM Arbo heeft een modern en eenvoudig toegankelijk webportaal. Ziekmeldingen, betermeldingen en personeelsmutaties kunt u laten invoeren en controleren. Belangrijk is dat u HRM direct bij de ziekmelding opdracht kunt geven voor het uitvoeren van een actie als: controle aan huis, telefonische controle, oproep bij het bedrijf.

Van het voorkomen van verzuim tot en met de re-integratie van een zieke medewerker. Alles in één hand.

(RI&E) Risico-Inventarisatie en -Evaluatie


Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen door middel van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), inclusief een plan van aanpak. Wij kunnen u desgewenst helpen bij alle werkzaamheden die bij een RI&E komen kijken.